Wegwijs in drugsland


Stichting De Wegwijzer biedt je ondersteuning en begeleiding bij jouw gebruik of misbruik van drugs. Heb je een vraag, zit er niet mee neem gerust contact op, wij staan je graag te woord, en zoeken dan met jou naar oplossingen.

Drugs, de gebruiker en zijn omgeving

Stichting De Wegwijzer biedt je hulp, ondersteuning en begeleiding bij jouw verslaving
De wegwijzer is een stichting zonder winstoogmerk, welke sinds 1995 actief is en als doelstelling heeft :

* Er op toe te zien dat de rechten en belangen van mensen die drugs gebruiken behartigd worden op medisch, juridisch, sociaal, maatschappelijk en politiek gebied.
* Gezondheidsbevordering in de verschillende gebruikersgroepen en betrokkenen.
* Het bevorderen van de mondigheid en weerbaarheid van verslaafden.
* Bemiddeling en/of bijstand verlenen in conflict of andere situaties tussen druggebruikers en derden.
* Het geven van workshops / drugsvoorlichting voor ieder die in zijn werk of omgeving te maken heeft met mensen die drugs gebruiken.
* Ondersteuning van ge´soleerd geraakte mensen met verslavingsproblematiek die behoefte hebben weer actief deel te nemen aan het sociaal maatschappelijke leven.
* De stichting doet onderzoek of werkt hieraan mee in het algemeen belang en het belang van de doelgroep.
* We streven naar een ondersteunende functie op het gebied van preventie.
* De stichting ondersteund en werkt samen met organisaties welke soortgelijke doelen nastreven.

 

Bijdragen en / of schenkingen

Daar de stichting onafhankelijk wil zijn en daarom geen subsidie ontvangt, is zij aangewezen fondsen te werven via eenmalige of periodieke bijdragen, schenkingen of makingen en alle verdere baten.

Heeft U op of aanmerkingen betreffende de redactionele inhoud, dan vernemen wij dat graag. Neem contact met ons op.

Stichting De Wegwijzer

Demertstraat 134 6227AT Maastricht
T: 06-53172139 E: de.wegwijzer90@gmail.com
KvK:41078835 Bankrekening NL20 INGB 0007 9890 65